Direcția Regională de Statistică (DRS) Neamț a realizat o analiză sintetică privind ponderea și locul județului Neamț în economia națională.Au fost utilizați indicatori statistici grupați pe diferite domenii (populație, resurse de muncă, agricultură și silvicultură, învățământ, justiție, locuințe și utilități, activitate economică). „Această metodă de analiză este utilă și relevantă pentru că indicatorii statistici absoluți spun prea puțin în……

Citește tot articolul!